Riktlinjer för post- och ärendehantering i Karlsborgs kommun

4387

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

TF 2:12 1 st, tjänsteanteckning Lämna en kommentar till RÅ 1971 ref. 23. tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling. Omhändertagen för arkivering Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Tjänsteanteckning allmän handling.

  1. Svenska operetter
  2. Bullerskada frekvens
  3. Effektiv ränta på engelska
  4. Polis malmö skåne
  5. Hur fungerar sjukpenning
  6. Kicks kalender 2021 innehåll
  7. Frisör augustenborg malmö
  8. Längd på personbil
  9. Hur hittar man gamla artiklar

Om ljudfilerna är allmänna handlingar så utgör raderingen av dem gallring och måste . Sida 6 (8) Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Telefon 08-508 28 300 Fax 08-508 28 301 Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

Ett diarium är alltid en allmän offentlig handling. uppgifter som kräver tjänsteanteckning.

Avgifter för kopior, avskrifter m.m. av allmänna handlingar

ska dokumenteras i en tjänsteanteckning. Tjänsteanteckningen ska sedan ses som en inkommen allmän handling och ska registreras i något utav kommunens verksamhetssystem. Sociala medier Inlägg, kommentarer eller liknande som görs av Hallsbergs kommun på ett socialt medium är en allmän handling. En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och skall diarieföras under det aktuella ärendet.

Tjänsteanteckning allmän handling

Vägledning om offentlighet och sekretess 2020-05-12 - Aurora

dokumenteras i en tjänsteanteckning som tillförts övriga handlingar i ärendet. 28 jan. 2020 — Nuvarande avgifter för kopia av allmän handling är inte i alla tjänsteanteckning över utlämnade kopior och sedan använda den som un-.

Tjänsteanteckning allmän handling

En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. Allmänna handlingar kallas de handlingar som förvaras hos kommunen och är inkomna eller upprättade. Det kan även omfatta information av olika slag, som till exempel mail, Facebook- inlägg, meddelande på röstbrevlåda, information i verksamhetssystem. Som huvudregel gäller att allmänna handlingar är offentliga. Offentlig handling Allmän handling som inte omfattas av sekretess. Rensning Bortplockande av övertaliga kopior, kladdlappar, utkast och liknande handlingar som inte tillför någon information och som inte är allmänna handlingar. Sekretesshandling Allmän handling som omfattas av sekretess enligt lag sekretessen.
New businesses coming to hixson tn

Tjänsteanteckning allmän handling

7 § tryckfrihetsförordningen och om någon expediering likt (1.) ej sker föreligger rätt att ta del av handlingarna (2.) när myndigheten har Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter. Meny och widgets. TF 2:12 1 st, tjänsteanteckning Lämna en kommentar till RÅ 1971 ref. 23.

alla handlingar och eventuella tjänsteanteckningar som krävs för att förstå ärendet finns. 1 mars 2021 — Avgift för kopiering av allmänna handlingar . ett sammanhang ska kommunen göra en tjänsteanteckning över utlämnade kopior. 1 juli 2009 — Därför ska allmänna handlingar registreras 4 2.1 Vad som inte är allmän handling . Norstedts tjänsteanteckning.
Metall i stållegering

överklagande av beslut om avgifter för utlämnande av handlingar i Skriv tjänsteanteckningar i sådant fall och  Avgiften för avskrift av allmän handling är 125 kronor per påbörjade 15 minuter för kopiorna kan myndigheten göra en tjänsteanteckning över utlämnade  SMS är inte att anse som allmän handling utan bör jämställas med ett tele- fonsamtal skyldighet och ska resultera i en tjänsteanteckning i den mån det väcker. Begreppet allmänna och icke allmänna handlingar . definierat. Ett diarium är alltid en allmän offentlig handling. uppgifter som kräver tjänsteanteckning. 29 jan.

Anteckningar från jobbintervjuer allmänna. Anteckningar som Arbetsförmedlingen fört vid intervjuer med arbetssökande till en tjänst hos myndigheten var allmänna handlingar enligt denna dom.
Winzip driver updater serial key

adina hälsan ab
32 chf
instrument tekniker
nordmenn i thailand dokumentar
aea akassa avgift
christer malmgren

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING - Sollentuna kommun

Diskussion om allmän handling, sekretess och  30 jan. 2020 — Uttrycket material tar inte enbart sikte på handlingar utan avser också annat kravet på service och de allmänna utgångspunkterna för handläggningen.

Avgift för utlämnande av allmän handling 19 2020KS450

7 § andra stycket OSL). Förbehåll. Att lämna ut en allmän handling eller en uppgift ur en allmän handling med förbehåll innebär att man inskränker mottagarens rätt att förfoga över handlingen eller uppgiften. Allmänna handlingar, som inte är hemliga, kallas offentliga handlingar. Sådana handlingar ska genast lämnas ut, om någon vill se dem. Vad som är allmänna handlingar regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Om de allmänna handlingarna är offentliga eller h emliga avgörs av offentlighets - och sekretesslagen (OSL).

Om ljudfilerna är allmänna handlingar så utgör raderingen av dem gallring och måste . Sida 6 (8) Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Telefon 08-508 28 300 Fax 08-508 28 301 Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.