Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

8028

Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

Ställd till: Justitiedepartementet Diarenummer: 9.1:0591/04 Sammanfattning 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs Du har rätt att ta del av handlingen på platsen där den förvaras och du har även rätt att mot en avgift få en kopia av handlingen. Kommunen är inte skyldig att skicka handlingar med e-post. Läs mer om offentlighet och sekretess: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Personuppgiftslagen (1998:204) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt.

  1. Golf caddie job description
  2. Af company sweden

Den här utgåvan av Offentlighet och sekretess är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  En grundkurs i handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling med praktikfall.

Läs mer: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Om det finns smitta i en av våra verksamheter Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Offentlighet och sekretess - Regionarkivet Stockholm

Vilka sekretessen gäller mot, sekretessbrytande bestämmelser,. SEKRETESS. Offentlighets –och sekretesslagens disposition.

Offentlighet och sekretesslag

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

I dagligt tal säger vi "hemliga  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar.

Offentlighet och sekretesslag

1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen.
D tok

Offentlighet och sekretesslag

16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs Du har rätt att ta del av handlingen på platsen där den förvaras och du har även rätt att mot en avgift få en kopia av handlingen. Kommunen är inte skyldig att skicka handlingar med e-post. Läs mer om offentlighet och sekretess: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Personuppgiftslagen (1998:204) Tryckfrihetsförordning (1949:105) Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I   Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  30 mar 2021 Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess.

741). De skall  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen  5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.
Jarntablett

Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om   Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen. Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften  lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL].

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist*. 1 Inledning.
Personal cardboard cutout

swish foretag kostnad
mobiltelefoner 1990
citat om respektloshet
balett termer
dramarama island
oakta
hitta personer via adress

Offentlig Rätt - Sekretess - Lawline

Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna  Offentlighet och sekretess. Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Här kan du läsa om vad det innebär. Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I  Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen.

Offentlighet och sekretess - Tibro Kommun

Regler & ställningstaganden. Nyheter. Om. OBS! Det finns en senare version.

De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  myndigheter måste följa offentlighets- och sekretesslagens (2009:400), OSL, bestämmelser. ○ Enskilda aktörer (civilsamhället) omfattas inte av OSL, men det   Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Kronofogden, vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar  28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag  10 maj 2016 ”Några frågor om offentlighet och sekretess” från såväl myndigheter som enskilda om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Köp boken Offentlighet eller sekretess : handläggningen steg för steg av Mikael Ahola (ISBN 9789139020691) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb  27 sep 2016 Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Read more.